Coaching

Er zijn momenten dat je voelt dat je ‘wegdrijft’ van je mooie intenties, van je krachtige zelf. Omdat je het een poos weinig aandacht hebt gegeven, omdat er veel speelt in je leven of om welke reden dan ook. Misschien veranderen de omstandigheden in je leven of dienen zich (nieuwe) thema’s of problemen aan die jouw aandacht vragen. Ik beschik over een rugzak vol vaardigheden en gereedschappen om je te helpen (weer) stappen te zetten in de ontwikkeling van jouw potentieel. Coaching kan incidenteel en/of op regelmatige basis plaatsvinden. Zodat je blijft leven en werken vanuit wie jij wilt zijn en wat jij wilt betekenen of bijdragen. Dit traject bestaat uit de volgende stappen:

Het bepalen van de doelstellingen van het coachtraject

Welke stappen voorwaarts wil jij zetten? Wat zijn de thema’s die spelen? Aan de hand van jouw vragen komen we samen het aantal gesprekken en de frequentie overeen.

Coachgesprekken en oefeningen

Vervolgens plannen we afspraken in (persoonlijk, videogesprekken, telefonisch). De onderwerpen en de oefeningen die we doen sluiten aan bij jouw thema’s en doelen.
\

Dichter bij je doelen

Tussen onze meetings door ben je zelf aan het werk of aan het oefenen om je voorwaarts te ontwikkelen.
R

De afronding: terug- en vooruitkijken

Samen kijken we terug op de stappen die je hebt gezet en waar je nu staat. Samen kijken we ook vooruit naar hoe je verder gaat.

Concrete resultaten

 

Ik vind het belangrijk dat jij concrete resultaten haalt. Concrete resultaten zoals: actief solliciteren, het aangaan van nieuwe uitdagingen, je werk of leven anders inrichten, je energiek voelen, innerlijke rust of balans ervaren, luisteren naar je innerlijk weten, anders reageren op situaties, anders communiceren met je omgeving, meer zelfvertrouwen, meer ruimte en mogelijkheden voelen en ervaren om problemen op te lossen, etc.

Ik heb meestal een focus op het ‘werkende leven’, omdat ‘werk’ voor velen een essentieel onderdeel is van hun leven. Tegelijkertijd gaan de inzichten die je krijgt en de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt over je volledige leven. Want als je jouw unieke, persoonlijke kracht ervaart, dan voel je dit zowel in je werk als privé. Je past dat wat je hebt verkregen aan kennis, ervaring en inzichten toe in alles wat je doet. Je ervaart flow.